Παροχές > Επίδομα
Οι οροθετικοί δικαιούνται επίδομα το οποίο για το έτος 2009 ανέρχεται σε 609 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
Αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731 (ΦΕΚ 931/Τεύχος Β'/21-5-08) το επίδομα για τα έτη 2008-2011 θα προσαυξάνεται κάθε έτος κατά 7% και πιο συγκεκριμένα:
Μηνιαίο επίδομα μετά την αύξηση για το 2010: 652 ευρώ
Μηνιαίο επίδομα μετά την αύξηση για το 2011: 697 ευρώ

Το επίδομα δίνεται στους οροθετικούς ανεξάρτητα από το:
α) Αν εργάζονται ή όχι
β) Αν λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή ή όχι
γ) Αν έχουν υψηλό ή καθόλου εισόδημα

Οι επιταγές που έρχονται προς είσπραξη είναι δίμηνες. Αφορούν δηλαδή επιδόματα δύο μηνών.
Με τα σημερινά δεδομένα, οι ημερομηνίες πληρωμής είναι:
20-25 Ιανουαρίου, 20-25 Μαρτίου, 20-25 Μαΐου, 20-25 Ιουλίου, 20-25 Σεπτεμβρίου και 20-25 Νοεμβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιταγές έχουν προθεσμία ενός μήνα για να εισπραχθούν! Σε κάθε επιταγή αναγράφεται η πρώτη ημέρα πληρωμής και η τελευταία ημέρα πληρωμής. Αν χάσετε την προθεσμία, χάνετε και το δικαίωμά σας για είσπραξη της συγκεκριμένης επιταγής. Πολύ πιθανόν να επικοινωνήσει μαζί σας η Πρόνοια για να δει τι συμβαίνει. Αν όχι, επικοινωνήστε εσείς με την Πρόνοια και εκθέστε τους λόγους για τους οποίους δεν εισπράξατε την επιταγή. Υπάρχει πιθανότητα να σας καταβάλουν το ποσόν σε μια επόμενη επιταγή αναδρομικά.
Παροχές
Διαδικασίες
1.
Ιατρική Γνωμάτευση από τη μονάδα που σας παρακολουθεί. Θα πρέπει να την έχει υπογράψει ο Διευθυντής της μονάδας και να την έχει θεωρήσει ο Διοικητικός Διευθυντής.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3.
Επικυρωμένη φωτοτυπία τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος της εφορίας. Αν δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση θα συμπληρώσετε μια Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86.
4.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από την Δήμο όπου έχετε την οικογενειακή σας μερίδα.
5.
Ένας πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) στο όνομά σας
6.
2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
7.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 όπου θα αναφέρετε οτι:
"- Δεν παίρνω άλλο επίδομα για την ίδια πάθηση
- Το επίδομα θα το εισπράττω ο ίδιος
- Θα χρησιμοποιώ το επίδομα για τις δικές μου ανάγκες"
Δικαιολογητικά
Πολλοί φίλοι από την επαρχία αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην είσπραξη του επιδόματος είτε γιατί μένουν με τους δικούς τους είτε γιατί η κοινωνία είναι πολύ κλειστή και λίγο-πολύ όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.

Στην περίπτωση που μένετε με τους γονείς σας ή άλλα συγγενικά/φιλικά πρόσωπα, μπορείτε να ζητήσετε από την Πρόνοια να στέλνει την επιταγή αντί για το σπίτι σας, στο ταχυδρομείο.
Στην περίπτωση αυτή, κάθε φορά που έρχεται η επιταγή, θα λαμβάνετε μια απλή ειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ και θα πηγαίνετε να πληρώνεστε!

Ακόμα μια λύση είναι αν νοικιάσετε μια ταχυδρομική θυρίδα. Ζητείστε από την Πρόνοια να στέλνει την επιταγή εκεί. Δεν θα λαμβάνετε καμία ειδοποίηση. Απλά θα ξέρετε οτι από την 20η κάθε μήνα πληρωμής μέχρι την 20η του επόμενου μήνα (περίπου) η επιταγή σας θα είναι εκεί και θα μπορείτε να την εισπράξετε.

Αν, πάλι έχετε πρόβλημα ακόμα και με αυτό, επειδή ενδεχομένως η πόλη είναι μικρή και όλοι σας γνωρίζουν, μπορείτε να κάνετε το εξής:
Προβλήματα και λύσεις...
1.
Συνενοηθείτε με κάποιον φίλο ή γνωστό σας οροθετικό από τη μονάδα σας ή από άλλη μονάδα.
2.
Αυτός θα πρέπει να μένει σε άλλη πόλη και θα κάνει μια Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 οτι σας φιλοξενεί στο σπίτι του.
3.
Πάρτε έναν λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση) που είναι στο όνομα του φίλου σας και πιστοποιεί αυτός μένει στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τη διεύθυνση κατοικίας όπως π.χ. το συμβόλαιο ενοικίασης της οικίας.
4.
Καταθέστε αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο τμήμα Πρόνοιας της Νομαρχίας που υπάγεται ο φίλος σας.
... μένω στην επαρχία και δεν υπάρχει διακριτικότητα
... δεν ήρθε η επιταγή μου
Μην ανησυχείτε!
Μπορείτε να εισπράξετε τα χρήματα και χωρίς την επιταγή, απλά θα καθυστερήσετε μερικές ημέρες. Θα πρέπει πρώτα να περιμένετε την ημερομηνία που λήγει η επιταγή. Αν δεν ξέρετε ποια είναι αυτή, μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον φίλο από το forum ή ακόμα και στο ταχυδρομείο σας.

Τώρα προσέξτε:

Έχετε περιθώριο
από 5 έως και 7 εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη της επιταγής, να παρουσιαστείτε στο ταχυδρομείο σας και να ζητήσετε να εισπράξετε την επιταγή λόγω απώλειας!
Μην πάτε την 8η μέρα. Θα έχετε χάσει την προσθεσμία!
Στο ταχυδρομείο θα δηλώσετε την απώλεια της επιταγής. Θα σας ζητήσουν την ταυτότητά σας και θα εξακριβώσουν το ποσόν της επιταγής παίρνοντας τηλέφωνο στη Νομαρχία. Ίσως σας ζητήσουν να ξαναπεράσετε σε λίγη ώρα ώστε να έχουν τελειώσει με την γραφειοκρατική διαδικασία.
Αυτό ήταν! Θα πληρωθείτε και θα φύγετε!

Θα πρέπει να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας στο τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας όπου είναι η κατοικία σας. Η διαδικασία προς το παρόν δεν γίνεται από τα ΚΕΠ. Δεν υπάρχουν προθεσμίες στην υποβολή των δικαιολογητικών.
Κάθε 2 μήνες θα λαμβάνετε στο σπίτι σας μια επιταγή (1218 ευρώ σήμερα) από τα ΕΛΤΑ.
Άρα, αφού αποδεικνύεται οτι ο φίλος σας μένει εκεί κι εσείς φιλοξενείστε από τον φίλο σας, η επιταγή θα έρχεται σε εκείνη τη διεύθυνση.
Νομικά Θέματα
BePositive - Copyright© 2008-2009 - Όλα τα δικαιώματα περιλαμβάνονται
Panos - DudiWEB®