Παροχές > Σύνταξη αναπηρίας
Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στον ασφαλιστικό σας φορέα για σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο.

Για το ΙΚΑ, το τελικό ποσόν της σύνταξης, εξαρτάται από τα συνολικά ένσημά σας, τους τελευταίους μισθούς σας, το ποσοστό αναπηρίας που θα σας δώσουν και άλλους παράγοντες.
Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΚΑ www.ika.gr
Για τους ασφαλισμένου του ΙΚΑ:

Η αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας.
Π.χ. αν είστε ασφαλισμένος του ΙΚΑ και μένετε στην Αθήνα, θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά στο:
ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Νικηφόρου 14-16
104 37 Αθήνα

Η διαδικασία είναι απλή:
1.
Αίτηση που θα συμπληρώσετε εκεί.
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
3.
Όλα τα ένσημά σας.
4.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α' (προαιρετικό - μόνο για άνδρες).
5.
Φωτοτυπία τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας.
1.
Μαζεύετε όλα τα δικαιολογητικά. Αν λείπει κάποιο, μπορείτε να το προσκομίσετε και αργότερα.
2.
Τα καταθέτετε στο αρμόδιο Υποκατάστημα.
3.
Κάποια στιγμή (μετά από 1 έως και 3 μήνες) θα σας καλέσουν για να περάσετε από την Α' βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
4.
Εκεί θα εξετάσουν την γνωμάτευση που θα τους δώσετε και θα εκδώσουν απόφαση με το ποσοστό αναπηρίας και τον χρόνο ισχύος. Μπορείτε να ζητήσετε το πόρισμα της απόφασης μετά από μερικές ώρες. Ρωτήστε πότε θα είναι έτοιμο.
5.
Σε περίπου 1 μήνα θα εκδοθεί απόφαση Διευθυντή από το Τμήμα Συντάξεων του ΙΚΑ όπου ανήκετε, στην οποία θα υπολογίζεται το ποσόν της σύνταξης που θα πάρετε.
6.
Θα σας κοινοποιήσουν ακριβές αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης.
7.
Περίπου από 10 μέρες μέχρι και 1 μήνα μετά θα ενημερωθεί και το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του ΙΚΑ και θα μπορέσετε να πληρωθείτε.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ
1.
Βιβλιάριο Υγείας.
2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
3.
Γνωμάτευση της Μονάδας όπου είστε γραμμένος, με υπογραφή του Διευθυντή της Μονάδας και επικυρωμένη από τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου.
Για να έχετε δικαίωμα συνταξιοδότησης για λόγους αναπηρίας θα πρέπει να έχετε το λιγότερο 1500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες τουλάχιστον οι 600 να είναι τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία. Επίσης δεν πρέπει να λαμβάνετε άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Τα ποσοστά της αναπηρίας θα καθορίσουν και το τελικό ποσόν της σύνταξης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:Τ
ο κατώτατο όριο σύνταξης από 9-1-2007 καθορίστηκε στα 463 ευρώ το μήνα περίπου. Αν η σύνταξη που θα υπολογιστεί είναι μικρότερη από αυτό το όριο, θα πάρετε το κατώτατο όριο (επί το ποσοστό της αναπηρίας). Αν η σύνταξη που θα υπολογιστεί είναι μεγαλύτερη, θα πάρετε αυτήν την μεγαλύτερη (επί το ποσοστό της αναπηρίας).

Οι χρόνοι απόδοσης της σύνταξης από το ΙΚΑ είναι γενικά μεγάλοι. Διαφέρουν από πόλη σε πόλη, ανάλογα το πλήθος των αιτήσεων, του προσωπικού και άλλους παράγοντες. Οι χρόνοι που αναφέρθηκαν στις διαδικασίες είναι από την εμπειρία ενός φίλου ο οποίος έκανε την διαδικασία.

Εκτός της βασικής σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ, πιθανόν να δικαιούστε και επικουρική σύνταξη από άλλον φορέα (π.χ. ΤΕΑΥΕΚ). Ζητήστε από το ΙΚΑ να προβεί σε σχετικό έγγραφο προς τον επικουρικό ασφαλιστικό σας φορέα.

Αν το ετήσιο εισόδημά σας από τις συντάξεις δεν υπερβαίνει τα 7.700 ευρώ (σημερινά δεδομένα), τότε δικαιούστε και ΕΚΑΣ. Μιλήστε με το ΙΚΑ. Θα σας ζητήσουν το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του προηγούμενου έτους για να δουν αν το δικαιούστε και θα κάνετε τις διαδικασίες για να πάρετε και αυτό το επιπλέον βοήθημα που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 300 ευρώ το μήνα.

Δεν υπάρχει κανόνας για το ποσοστό αναπηρίας που θα σας δώσουν. Από τα περιστατικά που γνωρίζουμε, το σύνηθες ποσοστό αναπηρίας που δίνουν στους οροθετικούς πάσχοντες από AIDS, είναι 67%. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πήραν 80%. Πάντως  δεν έχουμε υπόψη καμία περίπτωση με μικρότερο ποσοστό από 67% ή μεγαλύτερο από 80%.
.
Παροχές
Διαδικασίες
Δικαιολογητικά
Σημαντικές Πληροφορίες!
Ποσοστό Αναπηρίας Περιγράφεται ως... ;Ένσημα Ποσόν Σύνταξης
Από 50% μέχρι και 66,9% Μερική αναπηρία Ελάχιστο 1500 Το 50% του ποσού της σύνταξης
που θα υπολογιστεί
από 67% μέχρι και 79,9% Συνήθης αναπηρία Ελάχιστο 1500 Το 75% του ποσού της σύνταξης
που θα υπολογιστεί
από 67% μέχρι και 79,9% Συνήθης αναπηρία Ελάχιστο 6000 Το 100% του ποσού της σύνταξης
που θα υπολογιστεί
Από 80% και άνω Βαριά αναπηρία Ελάχιστο 1500 Το 100% του ποσού της σύνταξης
που θα υπολογιστεί
Νομικά Θέματα
BePositive - Copyright© 2008-2009 - Όλα τα δικαιώματα περιλαμβάνονται
Panos - DudiWEB®