Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Πληροφορίες για τις κοινωνικές παροχές που δικαιουνται οι οροθετικοί, διαδικασίες , δικαιολογητικά

Συντονιστές: rainbow, nikos1967, bear

Άβαταρ μέλους
nikos1967
Δημοσιεύσεις: 7856
Εγγραφή: 15 Αύγ 2009, 11:25
Επικοινωνία:

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από nikos1967 » 06 Μαρ 2014, 18:05

Ανακοίνωση υπουργείου Παιδείας για υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και θέλουν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.
Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 έως και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δελτίου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, Έγγραφα Εξετάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)
β) Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
i)Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
ii)Νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
iii)Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Επισημάνσεις:
Α. Αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι με:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ : 02)
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ: 30) και
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80%

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.251/191912/Β6/12-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ9-ΖΧ6 εγκύκλιό μας).
Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα Κέντρα Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.
Β. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.
Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησής τους αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική κατηγορία τον Σεπτέμβριο 2014.
Γ. Σύμφωνα με τη με αριθμός Φ.151/17897/Β6(ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 358/τεύχος Β’/14-02-2014)(ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, οι υποψήφιοι θα καταθέτουν αιτήσεις προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Δ. Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις.
Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι – κάτοχοι του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο, το Σεπτέμβριο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων είναι: 21 03 44 26 51, 34 42 101, 34 42 688, 34 42 693.

kritikos83
Δημοσιεύσεις: 153
Εγγραφή: 22 Αύγ 2012, 20:45

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από kritikos83 » 27 Μαρ 2014, 16:39

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα Κέντρα Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Ούτε μια σωστή ανακοίνωση δεν μπορούν να βγάλουν στο Υπουργείο Παιδείας! Ήμαρτον!

panoulhs19
Δημοσιεύσεις: 9
Εγγραφή: 18 Σεπ 2013, 13:26

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από panoulhs19 » 12 Οκτ 2014, 14:23

Καλησπερα μια ερώτηση εχω, οι οροθετικοι με τι ποσοστο αναπηριας μπαίνουν γιατι δεν έβγαλα άκρη;

Άβαταρ μέλους
nikos1967
Δημοσιεύσεις: 7856
Εγγραφή: 15 Αύγ 2009, 11:25
Επικοινωνία:

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από nikos1967 » 12 Οκτ 2014, 18:36

panoulhs19 έγραψε:Καλησπερα μια ερώτηση εχω, οι οροθετικοι με τι ποσοστο αναπηριας μπαίνουν γιατι δεν έβγαλα άκρη;
Σε εμάς φίλε μου δεν αναφέρεται σε ποσοστό αναπηρίας παρά μόνο αν έχουν ξεκινήσει αγωγή

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΥΠΟ
ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

panoulhs19
Δημοσιεύσεις: 9
Εγγραφή: 18 Σεπ 2013, 13:26

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από panoulhs19 » 12 Οκτ 2014, 20:45

Ευχαριστώ θα ρωτήσω και εκει αν το πάρω αποφαση!!


Άβαταρ μέλους
silence
Δημοσιεύσεις: 762
Εγγραφή: 30 Ιουν 2010, 10:45

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από silence » 26 Δεκ 2014, 01:37

Προσωπικά έκανα την διαδικασία απο τον Μάρτιο και πέρασα καποδιστριακό. Οπότε όποιος θέλει λεπτομέρειες ας ρωτήσει. Η διαδικασία ήταν εύκολη.

GeorgeGeorge
Δημοσιεύσεις: 1430
Εγγραφή: 18 Ιούλ 2012, 14:53
Τοποθεσία: Αθήνα

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από GeorgeGeorge » 26 Δεκ 2014, 02:53

.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος GeorgeGeorge την 10 Ιουν 2017, 21:44, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Άβαταρ μέλους
tasiou
Δημοσιεύσεις: 185
Εγγραφή: 29 Αύγ 2013, 17:52

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από tasiou » 26 Δεκ 2014, 03:39

silence έγραψε:Προσωπικά έκανα την διαδικασία απο τον Μάρτιο και πέρασα καποδιστριακό. Οπότε όποιος θέλει λεπτομέρειες ας ρωτήσει. Η διαδικασία ήταν εύκολη.
Με τι διαδικασία;

Άβαταρ μέλους
silence
Δημοσιεύσεις: 762
Εγγραφή: 30 Ιουν 2010, 10:45

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από silence » 26 Δεκ 2014, 06:48

Σου έχω στείλει pm.

fw2011
Δημοσιεύσεις: 272
Εγγραφή: 21 Σεπ 2011, 15:47

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από fw2011 » 20 Ιαν 2015, 19:02

θα ηθελα και γω να κανω τη διαδικασια για καποια σχολη

satswk
Δημοσιεύσεις: 79
Εγγραφή: 10 Νοέμ 2013, 21:21
Τοποθεσία: Thessaloniki

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από satswk » 21 Ιαν 2015, 00:15

Υπαρχει καποια διαδικασία που τρέχει ακόμη ή καταλαβαινω σωστα οτι εχει λήξει προς το παρον η προθεσμία
Γιατι ενδιαφέρομαι και εγω

Άβαταρ μέλους
silence
Δημοσιεύσεις: 762
Εγγραφή: 30 Ιουν 2010, 10:45

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από silence » 21 Ιαν 2015, 11:36

όλη η διαδικασία παιδιά αναφέρετια στην ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας στην καρτέλα εξετάσεις για άτομα με σοβαρές παθήσεις.

maximiliano
Δημοσιεύσεις: 105
Εγγραφή: 13 Ιαν 2014, 17:43

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από maximiliano » 22 Φεβ 2015, 20:17

silence έγραψε:όλη η διαδικασία παιδιά αναφέρετια στην ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας στην καρτέλα εξετάσεις για άτομα με σοβαρές παθήσεις.
επομένως από Νοέμβρη πάλι...

newbie
Δημοσιεύσεις: 115
Εγγραφή: 31 Αύγ 2014, 11:12

Re: Υπάρχει καμία ευνοϊκή διάταξη για είσοδο σε ΑΕΙ;

Δημοσίευση από newbie » 07 Μάιος 2015, 08:05

nikos1967 έγραψε:
panoulhs19 έγραψε:Καλησπερα μια ερώτηση εχω, οι οροθετικοι με τι ποσοστο αναπηριας μπαίνουν γιατι δεν έβγαλα άκρη;
Σε εμάς φίλε μου δεν αναφέρεται σε ποσοστό αναπηρίας παρά μόνο αν έχουν ξεκινήσει αγωγή

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΥΠΟ
ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
aids ή hiv έπρεπε να λέει;

Απάντηση